zajišťujeme pro vaše bezpečí

Protipožární ucpávky a těsnění

Provádíme montáž a kontrolu požárně bezpečnostního zařízení, především požárních ucpávek a těsnění. Vlastníme osvědčení o proškolení pro instalaci a pro správnou aplikaci materiálů Hilti v souladu s certifikovaným a odzkoušeným protipožárním systémem Hilti.

Našimi nejčastějšími zákazníky, kde provádíme montáže a následně každoroční kontroly, jsou instituce, školy, hotely, rodinné domy, bytové domy a další. V poslední době jsme například vystavili doklad o montáži společnosti Pragolaktos nebo Dopravnímu podniku Hlavního Města Prahy, pro který jsme provedli montáž v Metru C Holešovice.

Prostupy a spáry vytvořené během výstavby budovy pro jednotlivé instalace vyžadují použití požárních ucpávek a těsnění, které zajišťují původní požární odolnost konstrukcí před jejich narušením. Kvalita a dokonalé zpracování protipožárních materiálů pomáhá zabránit šíření ohně, kouře a toxických plynů. Minimalizují se tím tragické ztráty na lidských životech a škody na majetku. Brání rovněž rychlému rozšíření požáru uvnitř budov přes požárně dělicí konstrukce (stěny, stropy) a spáry vzhledem k zajištění požární odolnosti.

Kromě instalace protipožárních ucpávek se specializujeme také na protipožární nátěry.

protipožární ucpávky a těsnění

Reference

Kontaktujte nás!

15 + 4 =

Share This
Call Now Button