provádíme se zárukou

Aplikace fresek

Technika nástěnné malby anorganickými pigmenty na čerstvou vápennou omítku; vazba vzniká propojením průhledných krystalků uhličitanu vápenatého se zrnky pigmentů. Vyniká především trvanlivostí a zářivými barvami.

 

Kontaktujte nás!

13 + 6 =

Share This