Protipožární nátěr městská část Vinoř

Provedli jsme protipožární nátěr v DHL Jažlovice okres Praha východ. Jednalo se o opálení stávajícího emailového nátěru, bezoplachové odrezivění stávající ocelové konstrukce, obroušení podkladu pro nátěr protipožárního nátěru, nátěr protipožárním materiálem Flamizol S na kovové konstrukce a přenátěr schváleným krycím materiálem na vodní bázi dle odstínu RAL 7042. Veškeré práce museli probíhat dle přesného harmonogramu prací, bez možnosti prodloužení. V průběhu prací jsme byli požádáni o zhotovení protipožárních ucpávek na které je také zapotřebí atest na zhotovení dle školení kterého se účastníme každý rok, neboť jsou stále nové normy a je zapotřebí mít stále aktuální certifikát a povolení k montáži. Popis výrobku: PROTIPOŽÁRNÍ INTUMESCENTNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM NA OCHRANU OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ V INTERIÉRU. 

Protipožární nátěr městská část Vinoř
Share This
Call Now Button