Malování garáže a elektro instalace
Belárie Park Modřany malířské práce pro SVJ

Vstup do nového pracovního malířského roku jsme začali zakázkou Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze náměstí Jana Palacha 80 Praha. Malování bylo provedeno ve výšce 7,5 metru. Tzn. z lešení z důvodu bezpečnosti a dosahu na opravy a demontáži zavěšených konstrukcí a opravy rákosového stropu. Bylo zapotřebí provést oškrábání nesoudržné malby, penetračního nátěru, stěrkování a lokální opravy poškozených míst. Před samotným malováním, bylo zapotřebí vše demontovat a odnést veškerý nábytek, mimo uměleckých děl. Vše jsme schopni udělat našimi pracovníky, žádné subdodavatelé, neboť jen tak se můžeme na stoprocent spolehnout, že vše proběhne tak jak jsme slíbili. Termín dokončení byl stanoven do 10.1.2019. Po dokončení byl proveden úklid na předání díla. Podívejte se na fotogalerii průběhu prací.

Malování garáže a elektro instalace
Belárie Park Modřany malířské práce pro SVJ
Share This
Call Now Button