Nátěr fasády rodinného domu
Kozička Kozí ulice nátěr fasády

Dokončili jsme nátěr fasády spodní části bytového domu Silikonovou barvou Ceresit. Z důvodů zatýkání a průnikům vody do stávající fasády, jsme před samotným nátěrem fasády museli provést zednické práce, vysekání prostupů a otvorů, kde původně byl průsak vody. Zjistili jsme příčinu a vysekali jsme otvory a vložili do nich plastové trubky, které jsme zednicky usadili s těsněním, kvůli prusakům do nově natřené fasády. Z fasády jsme museli odstranit rostlinu přísavník trojcípý, který je potřeba mechanicky odstranit, ale je zapotřebí i opálit zbytky drobných kousků, které jsou poté na fasádě vidět. Ze strany zákazníka byl kladen důraz na stejný odstín který byl ny fasádě použit, ale za 12 let co byla provedena výstavba bytového domu, se odstín změnil, takže jsme použili fotospectrofotometr pro stanovení stejného odstínu a provedli vzorky. Provedli jsme taktéž lokální opravy poškozených míst omítkou zrnitostí 1,0 od společnosti Weber Terranova. Po vyzrálých opravách byla použita na celou plochu silikonová penetrace a poté trojnásobný nátěr fasádní barvou CERESIT. Lokální místa byla napadena plísní a zeleným lišejníkem, který jsme speciálním přpravkem odstranili, omyli, byl proveden nátěr fungisan a poté nátěr fasády do nového stavu. Po dokončení fasády, jsme dostali „za úkol“ obsypat celou fasádu oblázkovými kamínky, které již SVj mělo okolo domu, ale na zadní části ještě chyběli. Vše jsme dle zadání provedli a dokonili fasádu v termínu dle zadání. Podívejte se na fotogalerii prováděných prací. 

Nátěr fasády rodinného domu
Kozička Kozí ulice nátěr fasády
Share This
Call Now Button