Variopaint schodiště Rodinného domu
Variopaint v hotelu Amadeus

Nyní jsme dokončili zakázku nástřik Variopaint v lokalitě letiště Václava Havla pro Menzies Aviation divize společnosti John Menzies plc se sídlem ve Skotsku, je jedním z největších světových nezávislých dodavatelů služeb pozemního odbavení v rámci letecké dopravy a oskytuje služby pro mnoho předních světových leteckých společostí. Jednalo se o tyto práce: vyspravení trhlin, nátěr základním materiálem a nástřik Variopaint. Vše předáno dle požadavku.

Variopaint schodiště Rodinného domu
Variopaint v hotelu Amadeus
Share This
Call Now Button