Malířské práce činžovního domu Praha
Malíři na Chvalském zámku

Dokončili jsme malířské práce kde objednatelem byla Bytová správa ministerstva vnitra zakázka s názvem “ Malířské práce ubytovny pro Ministerstvo vnitra „. Jednalo se o komletní důkladné zakrytí, jak igelotovým zakrývacím materiálem, tak z důvodu pochozí vrstvy o zakrytí prostěradly, neboť folie a igelit je kluzký a mohlo by se stát, že malíři po kluzkých foliích uklouznou a ochrana zdraví a bezpečnost práce našich pracovníků je na prvním místě. Malířské práce byli provedeny materiálem Primalex Plus, lokální škrábání tzn. co bude nutné oškrábat je třeba opravit z důvodu do budoucna možného praskání malby. Po oškrábání je nutná penetrace, tzv. zpevnění podkladu a následné vystěrkování (vyhlazení) po oškrábání s následným přebroušením a přemalování 2 x vrstva Primalexem Plus. Po vymalování byl proveden úklid. Následně proběhlo předání díla a poté odvezení veškerého používaného nářadí a nepotřebného odpadu. Po nás nikdy nezůstává nic k likvidování zákazníkem. Malířské práce na klíč jsou pro nás prioritou a samozřejmostí. 

Malířské práce činžovního domu Praha
Malíři na Chvalském zámku
Share This
Call Now Button