Malířské práce Ústav Jaderného výzkumu
Malování bytového domu Benešovská

Provedli jsme vymalování společných prostor domu v ulici Zárybská Praha 9 Prosek. Bylo zapotřebí z důvodu častějšího malování komplet oškrábání staré malby, následně zpevnění povrchu tzn. penetrace a následně oprava soklu, který byl v zelené barvě. Sokl jsme kompletně natřeli penetračním nátěrem tzv. kontaktním můstkem a na tento drsný film (který kontaktní můstek vytvoří) jsme aplikovali flexibilní lepidlo a perlinku, která vše dokonale zpevní a může se na tento povrch použít štuk nebo stěrková hmota. Rozdíl v těchto materiálech je v hrubosti, štuk je hrubší a sádrová stěrka hladká. Po vyhlazení jsme provedli vzorek omyvatelné malby a následně po výběru a schválení členy společenství vlastníků malování soklu omyvatelnou barvou Primalex Fortisimo.

Malířské práce Ústav Jaderného výzkumu
Malování bytového domu Benešovská
Share This
Call Now Button