Přání do nového roku a Decathlon malířské práce
OZP Roškotova malířské práce

Mysleli jsme, že předchozí realizace OZP bude poslední zakázkou roku 2017, ale byli jsme narychlo osloveni s poptávkou malířských prací od Ekumenické rady církví. Jednalo se o malířské práce, nátěr olejového soklu, opravy zdiva a vše s důrazem na termín do 31.12.2017. Tento termín jsme splnili a ještě před termínem předávali dílo. Součástí prací byli i úklidové práce po malování a nátěru olejového soklu. Vždy pro zákazníky chceme udělat maximum pro jeho spokojenost.

Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Křesťanské církve v České republice jsou si vědomy daru a závazku jednoty Kristových učedníků, navazují na tradice náboženské svobody, přítomné v českých dějinách, zvláště v tradici cyrilometodějské a reformační, usilují být české společnosti příkladem  a svědectvím tolerance a vzájemné úcty, a proto se rozhodly vytvořit Ekumenickou radu církví v České republice. 

Přání do nového roku a Decathlon malířské práce
OZP Roškotova malířské práce
Share This
Call Now Button